Teaser

Recycling Schemes

Recyclingplannen

Tegenwoordig eindigt meer dan 70% van de lege inktcartridges voortijdig op de vuilnisbelt, waar ze tot 1000 jaar nodig hebben om te vergaan. Met toenemend bewustzijn van de bevolking voor gerecyclede producten zoekt de klant in vergelijking tot de dure en oorspronkelijk met de printer beschikbaar gestelde merken steeds meer naar milieuvriendelijke alternatieven. 

Het is enkele klanten al bekend, dat patronen tot zes maal kunnen worden gebruikt. De miljoenen door ons teruggenomen patronen worden gereinigd, met hoogwaardige inkt gevuld, en eventueel technisch aangepast en komen vervolgens opnieuw in de verkoop. Dit proces is milieuvriendelijker dan de door de oorspronkelijke fabrikanten uitgevoerde recycling, omdat deze methode voor de scheiding van plastic en metaalcomponenten op hitte gebaseerde industriële processen vereist. Het materiaal wordt gesmolten, om in andere producten te kunnen worden gebruikt of wordt voor de afvoer als afval gewoon klein gemaakt en komt dan opnieuw op de vuilnisbelt terecht.


Wij streven ernaar, de hoge opkomst van biologisch niet afbreekbaar afval op die vuilstortplaatsen te verminderen, doordat wij de klanten aanmoedigen, opnieuw geschikt gemaakte patronen te kopen en de lege aan ons af te staan.